RC IRC Celje

Proizvodnja

Proizvodni informacijski podsistem

 

Namen in predstavitev

V proizvodnem informacijskem podsistemu podpiramo
osnovne funkcije standardizacije, razvoja, tehnološke in
operativne priprave proizvodnje, spremljanja izvedbenih faz
proizvodnje ter zaključevanja proizvodnje s kalkulacijami
in analizami.

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Proizvodni podsistem je namenjen podpori naročanja, razvoja, planiranja, priprave, spremljanja, obračuna in analiziranja proizvodnje.

Proizvodni podsistem se sestoji z več sklopov, ki so med seboj logično in funkcionalno povezani.

V sklop osnovnih podatkov in tehnoloških osnov proizvodnje spadajo osnovni podatki o predmetih proizvodnje (PO), spremembe, risbe, naprave, orodja, delavci, osnovne operacije, standarne karakteristike in kontolne metode na osnovi katerih kreirajo tehnološke postopke.

Sistem za naročanje, planiranje, rezervacije zalog in ugotavljanje potreb je vezni člen med prodajo, operativno pripravo in spremljanjem proizvodnje ter nabavo. Vsebuje oblikovanje naročil proizvodnji ter povezovanje s prodajnimi naročili, planiranje proizvodnje, napoved materialnih potreb, ugotavljanje potreb po materialih, proizvodnih zmogljivostih, delavcih in orodjih, rezervacijo zalog, pripravo osnov za interno naročanje vhodnih materialov in polizdelkov ter otvoritev delovnih nalogov.

Sledi sklop operativne priprave in spremljanja delovnih nalogov, ki omogoča vnos tehnološko definiranih delovnih nalogov, lansiranje in razporejanje posameznih operacij v izvajane, kreiranje proizvodne dokumentacije, priprava materialnih dokumentov, spremljanje dejanske porabe časa strojev, delavcev …

V sklopu analiziranja proizvodnje izvajamo najrazličnejše analize za potrebe vodenja proizvodnje, kot so npr. pregled porabe materiala in časa po različnih kriterijih na različnih nivojih proizvodnje, pregled nedokončane proizvodnje, priprava podatkov za potrebe obračuna OD, prikaz stanja in gibanja kakovosti …

V sklopu analize proizvodnje omogočamo tudi izvajanje kalkulacij in pokalkulacij proizvodnje ter simulacije kalkulacij na osnovi normativnih podatkov in različnih vrst cen za vse elemente kalkulacij.

Prednosti

Proizvodni informacijski podsistem je rezultat večletnih izkušenj izgradnje in implementcije v različna slovenska podjetja. Namenjen je različnim vrstam proizvodnje (naročniški, serijski, projektni).

Sistem omogoča obvladovanje sprememb naročnika in proizvajalca skozi celoten cikel proizvodnje (izdelki, polizdelki, orodja, tehnološki postopki, delovni nalogi in njihove postavke, poročanja, izročitve), njihovo vrednotenje in povezovanje z okoljem.

S spremljanjem proizvodnje po šaržah (izdelki, polizdelki, materiali) je omogočeno izvajanje šaržne politike, spremljanje in dodeljevanje šaržnih oznak kar omogoča sledljivost skozi celoten proses proizvodnje oznak kupca, ter povezovanje s šaržami izdelkov, polizdelkov in materialov.

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.