RC IRC Celje

Plače

Obračun plač

 

Namen in predstavitev

Podsistem Obračun plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja
je namenjen obračunavanju in
izplačevanju plač ter vseh osebnih prejemkov, za katere se
plačujejo dajatve in jih je potrebno prijaviti Davčni upravi.

Gre za obračunavanje dela po pogodbi, avtorskih honorarjev,
sejnin, najemnin fizičnim osebam, nagrad, štipendij …

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Podsistem je lahko uporabljen kot samostojna rešitev samo za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ali pa kot integrirana rešitev v povezavi s kadrovsko – informacijskim in finančno – računovodskim podsistemom.

Osnova za obračun plač je Pravilnik o osebnih prejemkih zaposlenih, ki mora biti skladen s kolektivnimi pogodbami, davčno zakonodajo in predpisi PIZ ter predpisi zdravstvenega zavarovanja.

Obračun ostalih prejemkov iz delovnega razmerja ali pogodbenega razmerja je vezan predvsem oz. samo na davčno zakonodajo.

Za obračun/izplačilo plač oz. drugih prejemkov se izdelajo vsa potrebna poročila, plačilni listi, plačilni nalogi, temeljnice.

Prednosti

Omogočeno je obračunavanje po stroškovnih mestih, projektih in po različnih virih financiranja, hkrati pa je zagotovljeno tekoče prilagajanje zakonskim spremembam.

Pri uporabi programa v večjih podjetjih je lahko uporabljena avtorizacija vnosa in uporabe za uporabnike.

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.