RC IRC Celje

Komerciala

Nabava in prodaja

 

Namen in predstavitev

Nabavno poslovanje vključuje procese evidentiranja in
spremljanja povpraševanja, nabavnih pogodb, eksternih in
internih naročil nabave ter oblikovanja dokumentov gibanja
blaga na skladiščih ter spremljanja zalog.

Poleg tega je modul nabavnega poslovanja tesno povezan
z rezervacijskim sistemom proizvodnega podsistema.

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Prodajno poslovanje predstavljajo procesi vodenja naročil prodaje, spremljanja komercialnih pogodb, oblikovanja predračunov oz. ponudb, oblikovanja dokumentov fakturiranja.

Poleg omenjenih osnovnih procesov prodaje imamo na voljo še modul za interno fakturiranje, modul za delo s špediterji in modul za hišno carinjenje.

 

Podsistem Nabava in prodaja je sestavljen iz naslednjih modulov:
 
 
Prehrana
 
Materialno poslovanje
 
Planiranje nabave blaga in storitev
 
Nabavno poslovanje | Prodajno poslovanje
 
Maloprodajno poslovanje
 
Prednosti

Podsistem maloprodaje deluje v povezavi z aplikativnim podsistemom prodaje, materialnega poslovanja in saldakontov. Maloprodajno poslovanje zagotavlja vodenje zalog po prodajnih enotah, interno naročanje potreb prodajnih enot centralnemu skladišču, prodajo blaga pravnim in fizičnim osebam, prodajo na potrošniško posojilo, na obroke ter prodajo in unovčenje vrednostnih darilnih bonov.

V maloprodaji lahko prodajajo lastno in konsignacijsko blago. V okviru tega zagotavljamo vodenje zalog po posameznih prodajnih mestih in podporo finančnemu poslovanju s kupci.

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.