RC IRC Celje

Finance in računovodstvo

Finančno – računovodski podsistem

 

Namen in predstavitev

Finančno-računovodski podsistem predstavlja sodobno
računalniško podporo računovodskemu informacijskemu
sistemu in podporo finančni funkciji, kot eni od temeljnih
poslovnih funkcij v izvajalnem podsistemu podjetja.

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Cilj računalniško podprtega finančno-računovodskega podsistema je vnos podatkov na enem mestu in razpoložljivost podatkov za vse nadaljnje namene. S tem omogočamo izpolnjevanje enega temeljnih računovodskih načel, načela gospodarnosti v računovodstvu.

 

Celotna aplikacija je sestavljena iz naslednjih aplikacijskih modulov:
 
 
Glavna knjiga in stroškovno knjigovodstvo | Evidenčne knjižbe – denarni tokovi
 
Blagajniško poslovanje | Storitvena blagajna
 
Domača finančna operativa | Prejeti plačilni promet
 
Kompenzacije | Devizna finančna operativa
 
Saldakonti terjatev in obveznosti | Likvidacija
 
Kreditno poslovanje | Depozitno poslovanje
 
DDV analitika | Potni nalogi
 
Osnovna sredstva | Investicije v teku
 
Prednosti

Pri delovanju računalniške podpore so upoštevane ustrezne pravne podlage (Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi, Mednarodni računovodski standardi in zakonodaja, ki ureja posamezna področja, kot npr. Zakon o davku na dodano vrednost).

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.