RC IRC Celje

Upravljanje s kadri

Kadrovski informacijski podsistem

 

Namen in predstavitev

Podsistem Upravljanje s kadri predstavlja kadrovski
informacijski podsistem in je namenjen podpori vseh pomembnejših
kadrovskih procesov v podjetju.

Kadrovski procesi so vsi procesi, ki so potrebni za uspešno in
učinkovito upravljanje z delavci v podjetju in v komuniciranju z
okolico ter zainteresiranimi stranmi.

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Osnovo predstavljajo celovite in kvalitetne informacije o delavcu. Kadrovski podsistem sestavljajo naslednji moduli:

Organiziranost

Modul Organiziranost je namenjen obvladovanju osnovnih informacij o podjetju in njegovi organizacijski strukturi. Vključuje naslednje funkcionalnosti:

Organizacijske enote | Delovna mesta | Sistemizacija delovnih mest | Plan zaposlovanja | Delovna uspešnost | Podatki o podjetju | Podatki za obračun
 
Kadri

Modul Kadri predstavlja osrednji del sistema in je namenjen obvladovanju vseh informacij o delavcih in njihovem delovanju v podjetju. Vključuje naslednje funkcionalnosti:

Osebne mape | Planiranje odsotnosti | Komisije
 
Razvoj kadrov

Modul Razvoj kadrov je namenjen obvladovanju trenutnih in načrtovanih formalnih in funkcionalnih znanj ter kompetenc posameznika v podjetju, kakor tudi načrtovanju in izvedbi raznih usposabljanj in izobraževanj, pomembnih za podjetje. Vključuje naslednje funkcionalnosti:

Pridobljena znanja | Planiranje funkcionalnega izobraževanja | Izvedba funkcionalnega izobraževanja | Katalog funkcionalnega izobraževanja
 
Izpisi

Namen je predstaviti kvalitetne rezultate na podlagi vnesenih podatkov po posameznih modulih kadrovskega podsistema. Vsi izpisi se opredeljujejo s parametrskimi formami, pri čemer določamo obseg izbranih podatkov. Vključuje naslednje funkcionalnosti:

Izpis Organiziranost | Izpisi Osebna mapa | Izpisi Razvoj kadrov | Pogodbe in aneksi | Obrazci
 

Upravljanje s kadri je integriran in povezljiv podsistem, ki je povezljiv tudi z ostalimi informacijskimi podsistemi kot je Plačni podsistem, kar omogoča učinkovito delo in preprečuje podvojene procese. Podsistem Upravljanje s kadri omogoča poenostavljeno administracijo, saj centralizira namestitev, distribucijo in vzdrževanje aplikacije.

Prednosti

Podsistem Upravljanje s kadri je integriran programski produkt za vodenje in upravljanje kadrovske evidence ter kadrovskih procesov in upravljanje s človeškimi viri v podjetju.

Omogoča enostaven vnos vseh potrebnih podatkov ter široko paleto pregledov, statistik in analiz, ki jih je mogoče izpisati na lokalnih ali mrežnih tiskalnikih.

Podsistem Upravljanje s kadri omogoča pregledno in enostavno delo tudi v primeru, ko moramo obvladovati kadrovske podatke večih poslovnih subjektov, katerih podatki so delno ali v celoti ločeni.

Poslovni procesi so vedno bolj zahtevni in kompleksni, zato takšna postajajo tudi orodja za njihovo obvladovanje. Kadrovska evidenca poskuša uporabniku ponuditi sodobno orodje za obvladovanje procesov kadrovanja in upravljanja s človeškimi viri ter mu omogočiti čim lažje delo in preglednost nad informacijami.

Podsistem Upravljanje s kadri je integriran tako znotraj posameznih področij (delavci, zaposlovanje, izobraževanje itd.) kot tudi z ostalimi informacijskimi podsistemi (Plačni podsistem), kar omogoča učinkovito delo in preprečuje dvojne vnose v sistem. Podsistem Upravljanje s kadri omogoča poenostavljeno administracijo, saj centralizira namestitev, distribucijo in vzdrževanje aplikacije.

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.