RC IRC Celje

Poslovno obveščanje (BI)

Poslovno obveščanje (BI)

 

Namen in predstavitev

Poslovno obveščanje (Business Inteligence) prispeva
k učinkovitosti poslovanja organizacije, saj omogoča resnično
obvladovanje velikih količin podatkov, dnevno spremljanje
vseh vidikov poslovanja, sprotno analizo doseženih rezultatov in
spremljanje ključnih kazalnikov, s čimer zagotavlja ter ohranja
konkurenčno prednost organizacije.

 
 

Lastnosti aplikacije

Opis

Poslovno obveščanje je množica metod in konceptov, ki izboljšujejo procese poslovnega odločanja z uporabo odločitvenih sistemov na osnovi dejanskih podatkov.

Sistemi poslovnega obveščanja omogočajo analiziranje preteklih, sedanjih in prihodnjih poslovnih dogodkov. Sistem za poslovno odločanje je sestavljen iz:

• podatkovnih skladišč,
• procesov za prenos, čiščenje in transformiranje podatkov,
• večdimenzionalnih modelov v obliki OLAP kock,
• množice uporabniških rešitev, ki vključujejo tako vrtilne tabele, kot tudi napredna vizualna ter statistična orodja.

Rešitve so primerne za spremljanje vseh vrst standardnih poslovnih procesov, od proizvodnje, logistike, nabave, prodaje, razvoja kadrov, financ in računovodstva, do specializiranih poslovnih procesov, ki so specifični za posamezno organizacijo in jih razvijamo glede na individualne potrebe posameznih strank.

Naš standardni sistem za poslovno obveščanje vsebuje naslednje module:

Spremljanje komercialnega podsistema | Spremljanje finančno-računovodskega podsistema | Spremljanje kadrovskega podsistema.
Prednosti

S sistemom poslovnega obveščanja ima organizacija možnost posredno večjega vpliva na razvoj prihodnjih dogodkov, hitrega odločanja na podlagi spremljave ključnih poslovnih parametrov in realiziranih rezultatov ter priložnost prikazati enovito sliko o preteklem, sedanjem in prihodnjem delovanju v konkurenčno zahtevnem okolju.

Vsi produkti podpore poslovnemu odločanju so za uporabo enostavni, saj so namenjeni analitikom, službam za nadzor, upravam ipd., ki običajno nimajo visokega tehničnega znanja.

Namen uporabe je v hitri izgradnji poslovnega poročila, ki ga uporabnik kreira samostojno. Takšnemu poročilu je enostavno pripeti graf, ki vizualizira številke iz tabel. Stalna gibljivost uporabnikov takšnih sistemov je razvijalce prisilila v razvoj večnivojskih aplikacij, ki so dostopne preko internetnega brskalnika.

Prednost modernih tehnologij za podporo poslovnemu odločanju je v poenoteni arhitekturi, ki za dostop uporablja uporabniški portal. Uvedeni so postopki avtomatičnega proženja definiranih procesov, avtomatičnega obveščanja preko elektronske pošte in mobilnega telefona. Profesionalno delovno okolje omogoča dostop od koderkoli in je na voljo 24 ur dnevno.

Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.