RC IRC Celje

Poslovno informacijski sistem

Poslovno-informacijski sistem – ERP

 

Sodobni ERP sistemi

 

Sodobni ERP (Enterprise Resource Planning) sistem
predstavlja celovite rešitve, ki podjetju ali organizaciji
zagotovijo konkurenčno odzivnost in povezovanje s kupci,
dobavitelji in poslovnimi partnerji. Za ERP sistem
je značilno, da nudi integracijo podatkov in procesov
podjetja ali organizacije v enoten sistem.

 
 

IRC ERP

IRC ERP sistem pokriva širok nabor poslovnih funkcij in storitev, ki so lahko povezane v enotno centralno podatkovno bazo. ERP sistem sestavljajo podsistemi kot so Kadrovska evidenca, Proizvodnja, Komericala, Obračun plač, Finance in računovodstvo in Planiranje in razpored.

IRC ERP je sestavljen iz samostojnih in ob enem soodvisnih poslovnih funkcij, katerih skupna značilnost je stalno vsebinsko posodabljanje in sledenje sodobnim trendom v informacijski tehnologiji.

Vsaka izmed poslovnih funkcij je lahko samostojno vpeta v obstoječe informacijsko okolje in je s svojo zasnovo odprta za povezavo z drugimi informacijskimi sistemi. Prav tako pa so lahko vse funkcije integrirane v en celoten ERP sistem.

IRC ERP sistem