RC IRC Celje

Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj v RC IRC

Zagotavljanje sodobnih in konkurenčnih rešitev je bistveno za dolgoročno uspešnost družbe. Naša raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje računalništva in informatike ter telekomunikacij.

Na podlagi rezultatov raziskav na omenjenih področjih ter raziskav potreb tržišča, spremljav napredovanja stroke, sodobnih tehnologij ter metod in orodij se odločamo o strateških usmeritvah za nove izdelke in celovite rešitve, pa tudi o novih razvojnih ciklih, novih procesih in razvojnih metodologijah.