RC IRC Celje

Certifikati

Kakovost in informacijska varnost

 

Procesi vodenja projektov razvoja in vzdrževanja programskih izdelkov so temeljni procesi, s pomočjo katerih v IRC-u zagotavljamo realizacijo programskih izdelkov in IT-storitev na specificiranem področju vodenja (»Scope«). V skladu z določili certifikacijske sheme TickITplus navedene procese, ki predstavljajo našo razvojno metodologijo, ocenjujemo v pogledu zrelosti in zmogljivosti.

RC IRC je certifikat ISO 9001:1994/TickIT za sistem vodenja kakovosti na področju programske opreme in informacijske tehnologije prejel že maja 1999, kot prva organizacija v Sloveniji pa je družba RC IRC oktobra 2003 prejela certifikat BS 7799-2:2002 tudi za sistem vodenja varovanja informacij.