RC IRC Celje

Svetovanje

Poslovna informatika

 
 

Poslovno, informacijsko in organizacijsko svetovanje

Celovitost prenove informacijskih sistemov in s tem poslovanja zahteva poglobljen pristop k reševanju problematike v podjetju.

Naše strokovne svetovalne ekipe učinkovito sodelujejo pri omenjenih prenovah. S projektnim pristopom ne glede na izbrano projektno metodologijo pomagajo k doseganju zastavljenih okvirov. Vključitev svetovalnih ekip med drugim pomeni tudi skrajšanje samega cikla prenove in s tem zmanjšanje povezanih stroškov.

 

 

Informacijska varnost

 

Sistem upravljanja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001:2013

Z bogatimi izkušnjami na področju IT in informacijske varnosti nudimo svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi Sistema upravljanja (vodenja) varovanja informacij.

Poleg lastnih strokovnjakov s področja informacijske varnosti imamo s tesnim sodelovanjem uglednih ustanov na tem področju (Bureau Veritas (BV), BSI London, Business Continuity Institute London (BCI) … ) na voljo tudi svetovno priznane strokovnjake. Naše usluge cenijo tako doma kot tudi v tujini.

Reference: Cetis Celje, Ministrstvo za pravosodje, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije, KAD Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Mikrografija Novo mesto, Mikrocop Ljubljana, Genis Kranj, Termoelektrarna Trbovlje, Agencija za komecijalnu djelatnost Zagreb …
 

 

Kakovost

 

Uvajanje ISO standardov

Politika kakovosti opredeljuje temeljna načela o pomenu kakovosti proizvodov, storitev in procesov za zadovoljstvo naših naročnikov. Politika kakovosti je oblikovana tako, da vključuje zavezanost in odgovornost vsakega zaposlenega za izpolnjevanje zahtev in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.